Admitere în clasa a V-a

 

Rezultate admitere - specializarea arte plastice

Rezultate admitere - specializarea coregrafie

Pe data de 26.06.2024 au loc probele de aptitudini, la ora 9:00, pentru secțiile de arte plastice și coregrafie.

Pentru anul școlar 2024 - 2025, Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, a solicitat aprobare pentru funcționarea a 3 clase a V-a, după cum urmează:

 

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere tip, completată și semnată olograf de ambii părinți (se va lua de la secretariatul unității)

2. Certificatul de naștere al copilului care este înscris la testare (copie)

3. Adeverință de elev (de la școala de proveniență; numai pentru elevii care provin din alte unități de învățământ)

4. Cartea de identitate a fiecărui părinte (copie)

5.  Actul care atestă dreptul de a realiza înscrierea pentru un singur părinte: împuternicire notarială (în original), hotărâre de divorț din care să reiasă dreptul de custodie unică sau împărțită (în original și copie), certificat de deces, dacă este cazul (în original și copie). Documentele prezentate în original se restituie pe loc, cu excepția procurii notariale, dacă aceasta are în vedere numai înscrierea la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.

Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:

  1. pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea; 

  2. pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală;

  3. pentru specializarea coregrafie: aptitudinile fizice, simțul ritmic, muzicalitatea.

 

Toate probele se susțin într-o singură zi.

Lista materialelor necesare pentru ședințele de pregătire (specializările arte plastice):

  • Bloc de desen A4 (hârtie medie ca grosime);

  • creioane cu mina moale (2B, 3B, 4B, 5B);

  • guma de șters;

  • culori de apă (acuarelă, tempera sau acrilic);

  • pensule cu păr moale și vârf ascuțit;

  • paletă pentru amestecul culorilor;

  • pahar pentru apă


Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați ai unității de învățământ, numite prin decizie a conducătorului unității de învățământ. 

La probele de testare a aptitudinilor nu se admit contestații.