Acasă

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor

Conform legislației în vigoare, elevii majori sau părinții/tutorii legali ai elevilor minori au de ales notele care vor fi trecute în catalog în perioada de desfășurare a cursurilor online, pe baza unei cereri.

Descarcă cererea de acordare a notelor, elev major.

Descarcă cererea de acordare a notelor, părintele elevului minor.

 

Olimpiada Națională de Interpretare vocală, Instrumentală și studii teoretice muzicale, faza zonală,  se desfășoară la Târgoviște în data de 7 maritie 2020.

Descarcă componența comisiilor.

Descarcă statistica pe instrumente.

Descarcă rezultatele finale.