Acasă

Admitere clasa a IX-a

Etapa a II-a de admitere

 

Rezultate finale etapa a II-a de admitere

Rezultate etapa a II-a de admitere

Situația înscrierilor în etapa a II-a

Descarcă de aici lista locurilor disponibile. Condițiile de participare și modul de organizare a etapei a II-a pot fi vizualizate mai jos.
 

 

Lista candidaților înscriși în vederea admiterii la Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște:

Arhitectură

Arte plastice

Muzică

 

 

Dragi elevi,

Stimați părinți,

Pentru a vă înscrie la testele de aptitudini clasa a a IX-a este necesar să vă programați înscrierea la secretariatul unității (telefonic, apelând numărul 0245211166 sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), în vederea respectării măsurilor de prevenire a infecției cu COVID 19.

Vă recomandăm, în cazul în care intenționați să transmiteți dosarul prin poștă/ curier, să aveți în vedere că întregul dosar trebuie să ajungă cel mai târziu în data de 5 iunie 2020, ora 16:00. Dosarele ajunse la secretariat după această dată nu vor fi analizate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

(conform Ordinului de ministru nr. 4.317/2020)

Data/ Termenul limită  

Evenimentul prevăzut a se desfășura

27 mai - 4 iunie 2020, în intervalul 8:00 - 15:00   Programarea telefonică sau prin email în vederea înscrierii la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște
2 - 5 iunie 2020, în intervalul 8:00 - 16:00   Depunerea dosarelor de înscriere și a portofoliilor întocmite conform Metodologiei de admitere
9 - 12 iunie 2020   Evaluarea portofoliilor
12 iunie 2020, după ora 18:00   Afișarea rezultatelor probelor de aptitudini, pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște și la avizier
15 iunie 2020   Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia județeană de admitere, a listei candidaților admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația electronică informatică centralizată
17 iunie 2020   Transmiterea, de către Comisia județeană, a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația școlară neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația electronică informatică centralizată
    Actualizarea de către Comisia constituită în cadrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” a listei candidaților admiși, prin eliminarea elevilor corigenți, repetenți, cu situația școlară neîncheiată sau exmatriculați în aplicația electronică informatică centralizată
29 iunie 2020   Transmiterea, de către Comisia județeană, către Liceul de Arte „Bălașa Doamna” baza de date județeană cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
2 iulie 2020   Validarea de către Comisia județeană a listei candidaților admiși la probele de aptitudini organizate de Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, și comunicarea rezultatelor către unitate, prin tipărirea din aplicația electronică informatică centralizată
2 - 3 iulie 2020   Transmiterea, de către Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probele de aptitudini.
    Eliberarea fișelor de înscriere pentru elevii care nu au fost admiși la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște de către unitățile din care aceștia provin, pentru completarea opțiunilor, în vederea participării la repartizarea computerizată
     

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate prin note.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:

  • Pentru profilul Artistic - arte vizuale: specializările Arte plastice, Arhitectură: evaluarea unui portofoliu alcătuit din 10 lucrări (detalii suplimentare aici)
  • Pentru profilul artistic, specializarea Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal (detalii suplimentare aici).

 

 

Locuri disponibile:

Specializarea ARHITECTURĂ: 28 de locuri

Specializarea ARTE: 28 de locuri

Specializarea MUZICĂ: 28 de locuri

Instrumentul

Număr locuri

Artă vocală canto

Muzică vocală tradițională românească

Chitară

Clarinet

Corn

Fagot

Nai

Oboi

Pian

Trompetă

Vioară

Violoncel

8 locuri

5 locuri

2 locuri

2 locuri

1 loc

1 loc

1 loc

1 loc

3 locuri

1 loc

2 locuri

1 loc

 

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere - tip

     Descarcă de aici cererea de înscriere pentru specializarea Arhitectură;

     Descarcă de aici cererea de înscriere pentru specializarea Arte plastice;

      Descarcă de aici cererea de înscriere pentru specializarea Muzică.

2. Anexă la fișa de înscriere în anul școlar 2020 - 2021 pentru participarea la probele de aptitudini (fișa de aptitudini - de la secretariatul unității de învățământ de proveniență)

3. Copie certificat de naștere candidat

4. Copie CI elev (dacă este cazul)

5. Copie CI/BI părinți

6. Declarație pe propria răspundere

     Descarcă de aici Declarația pe propria răspundere pentru specializarea Muzică;

     Descarcă de aici Declarația pe propria răspundere pentru specializarea Arhitectură/ Arte plastice;

7. Recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor (numai candidații care se înscriu la una dintre specializările Arhitectură sau Arte plastice și care provin din învățământul de cultură generală);

8. Un CD/ DVD conținând portofoliul (detalii suplimentare aici)/ repertoriul (detalii suplimentare aici) propus pentru evaluare.

Important!!! (pentru specializările Arte plastice și Arhitectură:

Cu privire la cele 5 imagini cu compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, se recomandă:

  • pentru arte plastice, compoziții cu personaje - lucrări ce intră în tipologia compozițiilor deschise/ închise, statice/dinamice, compoziții în gamă simplă/ complexă, cu dominantă de culoare/ gamă rece/caldă, sau abordând contraste cromatice diferite;
  • pentru arhitectură, compoziții cu specificul secției arhitectură, cum ar fi: peisajul urban, aspect/colț din cartier cu arhitectura specifică, strada și vecinătățile, spațiu deschis destinat plimbării/activităților de recreere,   spații interioare cu o anumită funcțiune (ex.: sufragerie, bibliotecă, atelier, camera de lucru, etc.). Compozițiile vor aborda probleme de culoare privind contrastele cromatice.  

 

Succes!!!

Corul de copii SONORIS  al Liceului de Arte "Bălașa Doamna" din Târgoviște se alătură din nou, proiectelor muzicale Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat în 2011 de reputatul dirijor Ion Marin și derulat alături de membri ai Corului Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin. După 9 ani de activitate, Programul Național Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 1.600 de coruri. Peste 57.085 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe, atât de necesare pentru revitalizarea societății noastre.

De această dată, A Whole New World reprezintă o nouă provocare pentru continuarea activităților artistice, departe de scenă, dar încrezători într-o revenire cât mai rapidă la concertele cu public.

Se cuvine să aducem mulțumiri și felicitări elevilor Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște care s-au implicat în acest proiect: Sariana PETREA, Alexandra DOBRE, Yasmina MILITARU, Maria NEAGU, Dasiana BADEA, Sara BĂRBUȚĂ, Oana GHIMPU, Ana Maria DIMACHE, Alexia VULPE, coordonați de dna profesor Maria IANCU, părinților pentru susținere și implicare, dar și echipei Cantus Mundi și Corului Madrigal pentru suportul extraordinar oferit elevilor în această perioadă dificilă.

Vă prețuim și suntem recunoscători!

Puteți vedea aici rezultatul!

Olimpiada Națională de Interpretare vocală, Instrumentală și studii teoretice muzicale, faza zonală,  se desfășoară la Târgoviște în data de 7 maritie 2020.

Descarcă componența comisiilor.

Descarcă statistica pe instrumente.

Descarcă rezultatele finale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 26 august - 7 septembrie 2020 vor avea loc examenele de diferență, în vederea transferului la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.

Pentru a vă înscrie la aceste examene de diferență trebuie să depuneți la secretariatul Liceului o cerere cel târziu până la data de 23 august 2020. Programarea examenelor va fi stabilită în ședința Consiliului de administrație din data de 24 august și vor fi afișate în aceeași zi, pe pagina de internet a instituției.