Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Judeţul Dâmboviţa vădesc un admirabil militantism al intelectualităţii târgoviştene pentru înfiinţarea unei şcoli de muzică, încă din anul 1956. Argumentele se bazau pe bogata tradiţie locală, pasiunea pentru actul autentic de cultură şi pe existenţa unor profesori la Liceele ”Ienăchiţă Văcărescu” şi „Constantin Carabella”, buni cunoscători ai artei interpretative, mai ales a celei pianistice, care dădeau lecţii în particular copiilor talentaţi.

Construirea Sălii de Arme (azi Casa de Cultură a Armatei) cu o acustică excepţională va da un nou impuls ideii de învăţământ artistic la Târgovişte. Se adaugă şi tentaţia satisfacerii unor orgolii locale, în virtutea cărora autorităţi, precum primarul Andrei Toma vedeau în înflorirea culturală a oraşului un pas spre reînvierea spiritualităţii din epoca voievodală.

Toate aceste emulaţii vin în întâmpinarea unei decizii ministeriale, care dispune înfiinţarea „Şcolii de Muzică” la Târgovişte  pe 3 octombrie 1957, în vila donată prin testament de Constantin Carabella liceului care-i poartă numele. Şcoala este organizată în regim suplimentar de artă (muzică şi arte plastice) de la clasa I la clasa a VII-a. Ca prim director este numită Savu Olga, reputat profesor de istorie şi muzică (1957-1965).

Se încheagă un nucleu de profesori devotaţi, care pornesc cu mare drag la aşezarea pe bune temelii a învăţământului muzical: Valeriu Dumitrescu – profesor de muzică, dirijor, compozitor; Ion Popovici – profesor de vioară; Vasile Geamănu – profesor de vioară; Germaine Dănilă – profesor de pian; Ecaterina Popescu – profesor de pian; Nicolae Stan – profesor de clarinet şi şeful Fanfarei Militare; Mihail Trefaş – profesor de violoncel; Ana-Maria Simionescu – profesor de pian.

Catedra de arte era compusă din: Tanţi Mihăilescu – specializare la Liege; Marin Petre Constantin – profesor de desen; Maria Andreescu– profesor de desen; Radu Ionescu – profesor de desen. Primii doi profesori au realizat lucrări despre Târgoviştea veche.

Îndată după întemeiere, se introduce şi învăţământul integrat, prin înfiinţarea clasei I, sala de curs fiind găzduită de actualul cabinet directorial. Până în 1962, când s-au construit cele două săli de clasă din şcoala veche,  s-a închegat pas cu pas  învăţământul integrat, pentru ciclul primar. Se studia în două schimburi, clasele I-II dimineaţa, clasele III-IV după-amiază. Dezvoltarea treptată a ciclului gimnazial reclamă alte spaţii, asigurate o vreme de Liceul Carabella, mai exact până în 1974 când toţi elevii claselor III-VIII pleacă la Şcoala nr. 6. Din anul 1976 se revine la matcă cu clasele I-IV. În anul şcolar 1979-1980 cele patru învăţătoare care puneau bazele educaţiei în Şcoala de Muzică erau: Elena Popescu, Stela Popescu, Versavia Iacobescu şi Aneta Constanda.

Impactul este extrem de puternic. Din toate şcolile târgoviştene se înscriu la şcoala de muzică elevi talentaţi, care vor să aprofundeze studiul unui instrument. Mulţi copii de cadre didactice, dar şi din celelalte medii sociale, sunt îndrumaţi spre noua instituţie cu încredere şi speranţă.

Admiterea în şcoală se organiza sub forma unei testări care să certifice aptitudinile muzicale ale candidatului. Lunar se organizau audiţii muzicale unde erau invitaţi părinţii pentru a constata progresele, chiar performanţele elevilor. În evoluţia şcolii, un moment de impas îl reprezintă cutremurul din 4 martie 1977, când vila a fost profund afectată. Pentru reparaţii s-a primit sprijin de la Primărie. Îndată după cutremur, un alt eveniment nefast avea să pună în pericol clădirea – puternicul incendiu care a ars în proporţie de 30% Liceul Constantin Carabella, ameninţând cu extinderea spre Şcoala de Muzică.

O nouă organizare la nivel naţional a învăţământului de arte va schimba cursul Şcolii de Muzică. Ordinul ministrului din 1973 prevedea renunţarea la studiul orelor de cultură generală. Şi fiindcă Şcoala nr.6 (actuala „Tudor Vladimirescu”) nu avea suficienţi elevi, Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa decide transferul claselor V – VIII în această instituţie. În intervalul de timp 1984-1989 conducerea este asigurată de directorii Şcolii nr.6. Se remarcă eleganţa şi echilibrul impus de directorul Mihai Iugulescu, dar Inspectoratul prevede ca activitatea didactică a Şcolii de Muzică să fie îndrumată în mod direct de învăţătoarea Stela Popescu cu rolul de director adjunct. De o integritate morală deosebită, evidenţiindu-se printr-o minte bine organizată şi un stil de lucru ordonat, meticulos, Stela Popescu reuşeşte să ţină cârma în vreme de restrişte. Impune respect, ştie să tempereze spiritele şi vrea să pună  ordine în sistem, chiar dacă Regulamentul Învăţământului de Artă este stufos şi confuz.

În conformitate cu adresa Ministerului Învăţământului Nr.33323/18 iunie 1997, Şcoala se transformă în Liceul de Muzică şi Arte Plastice. Numele celor doi promotori ai învăţământului artistic la Târgovişte sunt: ministrul Andrei Marga şi inspectorul şcolar general Alexandru Ioan Dunu.

În perioada 1990-2001, şcoala se dezvoltă sub îndrumarea directorilor: Ionescu Radu,Soare Constantin, Zaharia Dan, Boghici Constantina, Harhoiu Victoria-director adjunct. Un aspect important ce trebuie menţionat ţine de implicarea directorului Dan Zaharia în proiectul de construire al noului local, elaborat în 1991. Semnat de inspectorul general Moţoc Honorius, proiectul este înaintat la Minister pentru obţinerea aprobării planului de investiţii. Demersurile vor fi încununate de succes, iar construcţia începe în 1992. În ciuda entuziasmului de debut, lucrările se vor desfăşura destul de anevoios. Astfel, clădirea şcolii avea să fie dată în folosinţă abia în februarie 1998, iar Amfiteatrul „George Enescu”, o modernă sală de concerte, în aprilie 2002, renovată în anul 2017 prin colaborarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și Primăria Municipiului Târgoviște.

Din anul 2001 până în 2012, conducerea instituţiei a fost asigurată de Istrate Gabriela – director şi Pintea Cristina – director adjunct, care, printr-o politică managerială flexibilă, rezolvă o problemă fundamentală, de încadrare cu specialişti, prin calificarea a 22 profesori de muzică instrumentală. Treptat, liceul dobândeşte un prestigiu incontestabil în comunitatea educaţională, prin rezultate deosebite. În perioada 2012-2016, echipa managerială a fost formată din Procopciuc Luminiţa-director şi Stan Irina-director adjunct, respectiv prof. Antonescu Carmen (2015 – 2016). În perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017 conducerea a fost asigurată de prof. Pintea Cristina și prof. Antonescu Carmen, iar din ianuarie până în septembrie 2017 de prof. Matei Bogdan și prof. înv. primar Bălan Laura Elena.

Începând cu data de 1 septembrie 2017 echipa managerială este formată din pr. prof. Dobrescu Marian (director) și prof. înv. primar Bălan Laura Elena (director adjunct), iar de la 1 septembrie 2018 din pr. prof. Dobrescu Marian (director) și prof. Toader Denisa Marinela (director adjunct).