Rezultate finale muzică

Rezultate finale arte plastice

Rezultate finale arhitectură

Rezultate pe probe - Secția muzică

Rezultate proba I - arte plastice

Rezultate proba I - arhitectură

Rezultate proba a II-a - arte plastice

Rezultate proba a II-a - arhitectură

Programare candidați  - secția muzică

Tabel cu candidații înscriși în vederea susținerii probelor de aptitudini

 Metodologia de admitere în liceu

Metodologia probelor de aptitudini

Calendarul admiterii

Documente necesare înscrierii la probele de aptitudini:

1. Fișă anexă de înscriere (de la școala de proveniență);

2. Copie certificat de naștere candidat;

3. Copie carte de identitate, ambii părinți;

4. Cerere de înscriere (semnată de către ambii părinți);

 

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor

In fiecare zi de examen, candidatii se vor prezenta la liceu cel tarziu pana la ora 8:30, moment cand vor fi invitați in ateliere, conform listelor de repartizare pe sali. Vor avea asupra lor un act de identitate, precum si instrumente si materiale de lucru specifice (pentru ambele probe vor primi din partea institutiei organizatoare doar coala de hartie A3!) Proba I este cea de perceptie vizuala (studiu dupa natura statica - desen), iar proba II este cea de creativitate in culoare/ volum ( culori de apa, respectiv lut). Subiectul aplicativ pentru proba II se adapteaza in functie de specializare: arte plastice (compozitie cu personaje); arhitectura (spatiu arhitectural interior/ exterior sau design al unui spatiu ambiental interior/ exterior). Durata probei I este de 5 ore, iar cea a probei II este de 4 ore, cu incepere de la ora 9. Pe durata probelor de examen candidatii nu vor avea acces la telefoanele mobile si nici la alte mijloace sau surse de inspiratie.