Avand  vedere prevederile OME 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică, Adresa 2495/DGIP/21.04.2021 în temeiul căreia inspectoratele școlare au transmis deciziile de înființare a bazelor de practică pedagogică la nivelul județului/municipiului București, precum și Nota ME de avizare școli nr. 22/POCU_ 146587/08.06. 2021 de validare a BPP-urilor la nivelul județelor/municipiului București.

 Pe site-ul fiecărei Baze de practică pedagogică și Unități de învățământ preuniversitar care funcționează cu statut de consorțiu școlar/școală de aplicație pentru practică pedagogică și pentru mentorat didactic, în cadrul proiectului 146587- Profesionalizarea carierei didactice PROF este necesar a se regăsi într-o secțiune dedicată proiectului următoarele informații: