Deschide rezultatele testării (etapa I).

Deschide programarea candidaților pentru etapa a II.

 

 Liceul de Arte organizează testarea aptitudinilor (etapa a II-a) în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, sesiunea mai 2024, după următorul calendar:

Nr. crt.

Etapa

Data/ Perioada

Interval orar

Observații

 

1.

Afișarea repartizării locurilor pentru clasa pregătitoare (instrumentul se studiază începând cu clasa I)

16.04.2024

 -

 -

2.

Înscrieri testare aptitudini

16.04 - 8.05.2024 

Lu – Jo: 8:00 – 16:00;

Vi: 8:00 – 14:00)

 -

3.

Pregătire pentru testare aptitudini

8.05.2024 

16:00 – 18:00

programare în curs de actualizare (prin adăugarea copiilor înscriși după afișarea programării)

Oferită pentru copiii înscriși până în data de 8.05.2024, ora 15:00

4.

Ședință cu părinții

19.03.2024 (ora 17:30)

 - Clarificări cu privire la specificul școlii (orar, program de studiu, discipline studiate, repartizarea la profesori, modul de realizare a repartizărilor la instrument etc.)

5.

Afișarea programarea pentru testarea aptitudinilor

8.05.2024 (ora 13:00)

 -  -

6.

Testarea aptitudinilor

10.05.2024 (ora 10:00)

 -

Memorie muzicală

Auz muzicală

Simț ritmic

7.

Ședința CA pentru validarea rezultatelor

10.05.2024 (ora 17:30)

 -

 -

8.

Afișarea rezultatelor

10.05.2024 (ora 19:00)

 -

 -

9.

Înscrierea în clasa pregătitoare

13 - 15.05.2024

 -

 -

 

Dosarele în vederea înscrierii pentru se pot depune la secretariatul unității și conțin următoarele documente:

  1. Cerere tip, completată și semnată olograf de ambii părinți (o puteți solicita la secretariat sau o puteți descărca de aici);
  2. Certificatul de naștere al copilului (copie)
  3. Cartea de identitate a fiecărui părinte (copie)
  4. Actul care atestă dreptul de a realiza înscrierea pentru un singur părinte: împuternicire notarială (în original), hotărâre de divorț din care să reiasă dreptul de custodie unică sau împărțită (în original și copie), certificat de deces, dacă este cazul (în original și copie). Documentele prezentate în original se restituie pe loc, cu excepția procurii nottariale.

În cazul elevilor cu părinții divorțați, înscrierea în clasa pregătitoare se realizează în aceleași condiții ca și pentru înscrierea pentru testarea aptitudinilor (cerere tip, completată și semnată olograf de ambii părinți sau act care atestă dreptul de a realiza înscrierea pentru un singur părinte.

Programarea candidaților pentru pregătire se va afișa la sediul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște (str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60) și pe pagina de internet a unității (www.balasadoamna.ro) în data de 8.05.2024, la ora 16:00.

Lista candidaților va fi afișată în mod anonimizat, codul fiind de forma P1234 (cifrele sunt numărul de înregistrare a cererii dumneavoastră).

Participarea la testarea aptitudinilor nu este condiționată de participarea la activitățile de pregătire, iar participarea la activitățile de pregătire nu garantează admiterea.

Instrumentele care vor fi studiate din clasa I (an școlar 2025 – 2026), disponibile pentru etapa a II-a, sunt:

  • Vioară: 3 locuri
  • Violoncel: 1 loc

Criteriile de departajare - vizualizați aici.