Acasă

Rezultate finale admitere clasa  a IX-a

sesiunea: mai, 2023

 

 

Specializarea arhitectură  Specializarea arte plastice Specializarea muzică

 

 

 

Repartizarea probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă

 

Descărcați de aici repartizarea probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar sesiunea iulie 2023 conform OME 6218/14.11.2022, desfășurate în Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, realizată în urma tragerii la sorți din data de 29.05.2023.

Anexa 5: Fișă de evaluare lecție, utilizată în cadrul inspecțiilor speciale la clasă (Arte vizuale)

Anexa 6: Fișă de evaluare a probei practice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate educaţie artistică specializată specializările: muzică, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului (posturi didactice/catedre din școlile şi liceele de artă) (punctul 1A pentru muzică instrumentală, respectiv punctul 2 pentru studii teoretice)

Anexa 8: Fișă de evaluare a probei practice pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din palatele și cluburile copiilor (punctele 3A și 3B)

 

Președinte comisie,

Director,

Pr. prof. Marian DOBRESCU

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor