Acasă

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE

ORGANIZEAZĂ

 TESTAREA APTITUDINILOR

ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN

CLASA PREGĂTITOARE

 Descarcă programarea pregătirii preșcolarilor

       Pentru anul școlar 2021 -2022, oferta educațională a Liceului de Arte ,,Bălașa Doamna”, din Târgoviște, la nivelul clasei pregătitoare, profil vocațional, specializarea Muzică, este de 44 locuri (2 clase a câte 22 de elevi).

Repartizarea locurilor, în funcție de instrument, este următoarea:

     Pian – 19 locuri

    Vioară – 18 locuri

    Chitară -3 locuri

    Violoncel – 3 locuri

    Percuție – 1 loc

      Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna” organizează admiterea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021 – 2022, în două etape:

1.Evaluarea aptitudinilor muzicale.

2.Înscrierea elevilor admiși în clasa pregătitoare, conform metodologiei în vigoare.

 

1.Evaluarea aptitudinilor muzicale constă în trei probe specifice: auz muzical, simț ritmic, memorie muzicală.

            Înscrierea pentru susținerea probelor se realizează în perioada 8.02.2021 – 3.03.2021, la secretariatul unității de învățământ, zilnic, între orele 8 - 14.

             Documente necesare înscrierii:

 • cerere –tip eliberată de secretariatul unității școlare;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie carte identitate ambii părinți;
 • copie hotărâre de divorț, dacă este cazul;
 • copie a actului de deces al celuilalt părinte, în cazul copiilor orfani;
 • procură notarială în care să fie menționat acordul explicit pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare la Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște sau orice instituție de învățământ stabilește persoana împuternicită, dacă este cazil;
 • Toate documentele solicitate în copie vor fi prezente și în original, în vederea certificării. Niciun document original nu se reține în unitate, cu excepția cererii de înscriere.

            În vederea familiarizării viitorilor școlari cu arta muzicală, cu atmosfera de studiu, cu spațiul școlar și cu cadrele didactice care-l slujesc,se organizează cursuri

de inițiere, în perioada 22.02.2021 – 3.03.2021, zilnic, între orele 16 – 18, conform unei programări ce va fi afișată la avizierul unității școlare.

            Testarea aptitudinilor muzicale va avea loc vineri, 5.03.2021, începând cu ora 10, conform unei programări ce va fi afișată,de asemenea, la avizierul unității școlare.

            NOTĂ: Participarea la cursurile de pregătire nu condiționează rezultatul testului de aptitudini.

 

           În urma susținerii testului de aptitudini, elevii declarați admiși vor depune la secretariatul liceului documentele necesare înscrierii în clasa pregătitoare (pasul 2).

           Revenim în curând cu detalii în legătură cu acest moment, cât și referitoare la admiterea în clasa a V-a.

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19, înființat prin Decizia nr. 385 din 20.11.2020, are rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva COVID-19, pe următoarele tipuri de responsabilități:

 • informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și publicul larg;
 • comunicare în situații de criză;
 • organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;
 • asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;
 • identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;
 • elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.

Mai multe informații aici...

”E vremea colindelor!”

                Sub acest generic, în Săptămâna Școala Altfel”, elevii din Ansamblul folcloric ”Păstrătorii de tradiții”, îndrumați de d-na prof. dr. Maria Tufeanu au desfășurat activități prin care au privit repertoriul colindelor tradiționale ca sursă de inspirație pentru alte tipuri de creații.

Și pentru că în acest an, colindătorii, purtătorii de drept ai Magiei Crăciunului, vor trimite de la distanță minunalele cântări, participanții au adunat filmări cu colinde cântate de ei anul trecut, pentru a vi le dărui tuturor, cu emoție în suflet și cu recunoștință.

                Prima parte a proiectului a constat în audierea creații de inspirație folclorică sub titlul:”Colindele și datinile străvechi, surse de inspirație pentru interpreți și compozitorii de muzică cultă”.

                Am audiat împreună:    „Noi umblăm da corinda”, compozitor: Sabin Păutza

                                                               ”Steaua sus răsare”, compozitor: Dan Buciu

                                               ”Bună dimineața la Moș Ajun”, Compozitori: A. Podoleanu, I. D. Chirescu;

                după care am audiat:

                                               ”Colo susu mai din susu”, Ioan Bocșa

                                               ”Jocul caprei”, Andreea Haisan

                                               ”Jocul caprelor”, Sofia Vicoveanca și Ștefan Bănică

Elevii au înțeles că materialele folclorice constituie valoroase surse de inspirație pentru  marii compozitori ai muzicii culte corale și coral simfonice ( I.D. Chirescu, Sabin Drăgoi, Dan Buciu, Sabin Păutza ) dar și pentru soliști ai diferitelor genuri muzicale ( folc, pop- roc, muzică populară ).

 1. În partea a doua, elevii au vizionat scurte montaje audio-video cu interpretări ale ansamblurilor ”Păstrătorii de tradiții” și Flori Dâmbovițene, selectând câteva pentru popularizare pe grupurile clasei și site-ul liceului:

                - Ansamblul folcloric ”Păstrătorii de tradiții”al Liceului de Arte ”Bălașa Doamna”:

 ”Sub foița fagului”, ”Maria se preumbla”,

                                                                                              ”Domn, Domn să-nălțăm”;

                - Ansamblul folcloric ”Flori Dâmbovițene”, Parteneriat cu Liceul de Arte ”Bălașa Doamna”:

                                                                                              ”Sub zare de soare”, ”Capra”.

E vremea colindelor și vă invităm să ascultați colinda noastră.

 

 

 

                CRĂCIUNUL SĂ VĂ ADUCĂ PACE ȘI LINIȘTE ÎN CASE, SĂNĂTATE, SPERANȚĂ ȘI IUBIRE!

                                                                              SĂRBĂTORI FERICITE!

NU UITA CĂ EȘTI ROMÂN!

 (PROIECT EDUCATIV TRANSDISCIPLINAR, derulat online, în perioada 16 – 30 noiembrie 2020)

 

Ziua Națională a României este ziua în care, mai mult ca oricând, trebuie să le spunem tuturor că avem o țară minunată și că suntem mândri că suntem români.

Barbu Ștefănescu Delavrancea spunea: „România este patria noastră şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți şi a celor ce va să vie”.

Ceea ce are mai de preț neamul românesc reprezintă credința, tradiția și verticalitatea înaintașilor noștri. Poporul român, în decursul istoriei, a știut să facă alegeri înțelepte în momente de cumpănă.

Trebuie să înțelegem faptul că în Unire există o forță spirituală care străbate peste veacuri. Marea Unire a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românilor. Măreția Marii Uniri stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera unui singur om, ci a întregii națiuni. Ea este începutul unei noi vieți și a unui nou univers de cunoaștere. Sentimentul de unitate, transmis cu atâta forță de înaintașii noștri, a determinat ceea ce noi am moștenit ca țară.

Prin specificul lor, activitățile transdisciplinare le oferă elevilor bucuria și fascinația unor experiențe noi și motivante.

Proiectul educațional transdisciplinar „Nu uita că ești român” s-a născut din dorința de a cultiva respectul pentru valorile naționale autentice, sentimentul de apartenență la identitatea neamului românesc și din  nevoia de colaborare, chiar și în situația pandemică în care ne aflăm. Fie că este vorba de istorie, literatură sau muzică vocală tradițională românească, scopul este acela de a cultiva reale sentimente patriotice și de a lărgi orizontul cultural al elevilor. Unitatea tematică a fost asigurată prin prezența, în fiecare secvență, a costumului popular autentic și prin conținuturile selectate cu grijă.

Cei 11 elevi implicați în proiect (Adriana Elena Georgescu, Elena Luminița Matei, Ștefania Adriana Nichita, Alexandra Adina Milea, Albert Gabriel Călugărescu, Andreea Ana Maria Sandu, Ioana Amalia Zaharia, Vlad Gabriel Cristea, Denisa Andreea Rujoiu, Elena Denisa Rusu, Ștefania Alexandra Petre), îndrumați de profesorii lor (Director adj. Denisa Marinela Toader, prof. Maria Tufeanu, prof. Mihaela Corina Nicolae și prof. Adriana Mihai), au ales să transmită aceste lucruri prin recitarea poeziilor :”Sus inima”, de George Coșbuc, ”Țara mea”, de Ioan Nenițescu, ”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, de Mihai Eminescu, prin interpretarea cântecelor populare patriotice: ”Acasă-i România”, ”Doamne, ocrotește-i pe români!”, ”Măi, române, românaș”, ”Așa-i românul”, ”Nu uita că ești român”, prin prezentarea celor mai importante pagini din Istoria Marii Uniri.

Mândria de a fi român se moștenește, se cultivă, se transmite. Și pentru că în acest an, amfiteatrul liceului nostru rămâne închis, scena noastră s-a mutat în spațiul virtual. Din tihna caselor lor, cu mijloace proprii, fiecare participant a încercat să transmită un gând de solidaritate și încurajare către românii de pretutindeni. 

        

La mulți ani, români!

La mulți ani, România!

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor

Olimpiada Națională de Interpretare vocală, Instrumentală și studii teoretice muzicale, faza zonală,  se desfășoară la Târgoviște în data de 7 maritie 2020.

Descarcă componența comisiilor.

Descarcă statistica pe instrumente.

Descarcă rezultatele finale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 26 august - 7 septembrie 2020 vor avea loc examenele de diferență, în vederea transferului la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.

Pentru a vă înscrie la aceste examene de diferență trebuie să depuneți la secretariatul Liceului o cerere cel târziu până la data de 23 august 2020. Programarea examenelor va fi stabilită în ședința Consiliului de administrație din data de 24 august și vor fi afișate în aceeași zi, pe pagina de internet a instituției.