IMPORTANT:

 • ARGUMENT

Simpozionul constituie o alternativă la nevoia de formare continuă a personalului didactic, oferind astfel un spațiu optim schimbului de idei și de experiențe didactice. Prin propunerea celor cinci secțiuni, am urmărit implicarea deopotrivă a cadrelor didactice de la toate nivelurile: pre-primar, primar, gimnazial și liceal, precum și a bibliotecarilor și secretarilor.

            O resursă umană bine pregătită și un leadership de calitate sunt ingredientele fără de care nu se poate vorbi de cultură organizațională puternică. Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, având în vedere structura sa, este unic în învățământul dâmbovițean și, prin specificitatea demersului didactic pe care îl desfășoară, își asumă statutul de catalizator cultural al comunității. Experiența altor sisteme educaționale a arătat că șansele unei educații de calitate depind foarte mult de capacitatea angajaților de a lucra în echipă, de a împărtăși experiențe și exemple de bune practici.

Considerăm că simpozionul va fi de un real sprijin în activitățile didactice instructiv-educative ale colegilor noștri profesori, iar sugestiile metodologice inovative și informațiile științifice pertinente vor asigura un plus de valoare actului educațional, putând fi abordate, cu ușurință, la clasă. Altfel spus, activitățile simpozionului pot demonstra că o educație de bună calitate presupune aplicarea modelului diversității prin abordare diferențiată, dar și facilitarea exemplelor de bune practici. Nu în ultimul rând, simpozionul oferă dascălilor care predau arte posibilitatea de a împărtăși experiențe frumoase, care pot constitui modele în desfășurarea activităților de la clasă. Simpozionul se constituie, prin secțiunea 5, ca o oportunitate de perfecționare pentru personalul didactic auxiliar din școli.

 • Obiective propuse:

Îmbunătățirea capacității cadrelor didactice de a propune și realiza activități educaționale de calitate, prin participarea la activități de formare continuă;

Creșterea rolului cadrelor didactice ca multiplicatori de educație;

Împărtășirea de exemple de bună practică și crearea de modele de activități didactice.

 

 • Data desfășurării activității: 27 ianuarie 2024

 

I. Prezentările cadrelor didactice, experiențele didactice, exemplele de bună practică vor avea loc pe secțiuni, după cum urmează:

Secțiunea 1 - Îmbunătățirea calității procesului didactic și a rezultatelor învățării. Exemple de bune practici

Secțiunea 2 - Resurse educaționale deschise – provocări și soluții. Exemple de bune practici

Secțiunea 3 - Educația nonformală și informală în procesul educațional curent. Exemple de bune practici

Secțiunea 4 - Educația artistică și educația artistică specializată: premise, actualitate, viitor

Secțiunea 5 - Calitatea procesului educațional - intervenții ale personalului didactic auxiliar. Exemple de bune practici

 

II. Workshop susținut de CCD Dâmbovița.

 

Regulamentul simpozionului național Calitate și performanță educațională în școala europeană:

Simpozionul are cinci secțiuni, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar putând participa indirect. 

Se vor oferi adeverințe/diplome de participare și un CD cu ISSN cu lucrările participanților la simpozion.

Înscrierea participanților (elevi sau profesori) se va face până pe data de 20 ianuarie 2024, prin completarea formularului disponibil aici.

 • Depunerea lucrărilor se va face o dată cu înscrierea, cu specificarea numelui autorului și a unității școlare în cadrul documentului atașat în cadrul chestionarului (se admit numai lucrări în format editabil (având una dintre terminațiile: .doc, .docx).

 • Se admit maximum doi autori la elaborarea unei singure lucrări.

 • Lucrările vor avea între 2-6 pagini. Vor fi redactate în Office 2003 sau mai nou, format A4, font Times New Roman, mărime 12, distanța dintre rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Se vor folosi diacriticele. Titlul lucrării va fi centrat, mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se vor scrie autorul  lucrării, instituția, localitatea, județul, cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârșit, se va consemna bibliografia (referințe bibliografice), în ordinea următoare:

Pentru cărți: numele și prenumele autorului, titlul lucrării  (cu italice), editura,  orașul, anul apariției.

 Pentru articole: nume, prenume, titlul  (cu italice), „numele revistei” (între ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.

 • Conținutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanță cu tematica simpozionului;

 • Autorii au obligația să respecte legislația drepturilor de autor și să evite orice formă de plagiat. Întreaga răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii Simpozionului nu-și asumă nici o răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor și a realizării de plagiat.

 • La secțiunile 1, 2 și 3 pot participa profesori de orice specialitate, la secțiunea 4 pot participa profesori de specialitate arte (muzică, arte plastice, arte decorative, arhitectură), iar la secțiunea 5 pot participa secretari și bibliotecari școlari;

 • Lucrarea va fi expusă folosind prezentarea PPT sau folosind o aplicație similară de maxim 12 diapozitive, oral sau prin poster (doar dacă se participă direct). Timpul considerat rezonabil alocat prezentării este de maxim 7 minute pentru o lucrare.

 • Nu se percepe taxă de participare. Pentru participanții din județul Dâmbovița, ridicarea diplomelor se face de la secretariatul liceului, iar pentru participanții din alte județe, acestea vor fi expediate în format electronic pe adresa de email trecută în formularul completat on-line.

Detalii suplimentare pot fi obținute în urma unui email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Descarcă regulamentul.

 Susținerea lucrărilor va avea loc la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.