LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE

ORGANIZEAZĂ

 TESTAREA APTITUDINILOR

ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN

CLASA PREGĂTITOARE

 

 Perioadă înscrieri: 01.02-03.03.2020

Data testării: 5.03.2020

Descarcă programarea pentru testarea aptitudinilor

  DOCUMENTE NECESARE înscrierii la testul de aptitudini :

-Cerere tip – la secretariatul unității;

-Copie certificat de naștere copil;

-Copie carte de identitate părinți.

  Programul de înscriere: în fiecare zi lucrătoare, 8:00 - 16:00.

Deschide planificarea pregătirilor

 

Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2020–2021, se realizează conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 și calendarului înscrierii, aprobate prin OMEN nr. 3277/17.02.2020, la secretariatul Liceului de Arte, după cum urmează:

Perioada înscriere: 07 martie – 23 martie 2020.

 Program de înscriere: luni – vineri, în intervalul orar 800 – 1600.

 Plan de școlarizare 2020-2021 pentru învățământul primar:                         

1 clasă, profil vocațional, specializarea muzică – 30 de locuri, repartizate după cum urmează:

  • pian: 11 locuri

  • vioară: 11 locuri

  • chitară: 3 locuri

  • violoncel: 3 locuri

  • percuție: 2 loc

NB: Instrumentele se vor studia începând cu clasa I.

Repartizarea la instrumente se va face în funcție de opțiuni, în ordinea descrescătoare a mediilor de la testul de aptitudini.

Documente necesare pentru înscriere (după promovarea testului de aptitudini din data de 5 martie 2020):

 1. cerere – tip de înscriere – validată la secretariat, în momentul înscrierii;

 2. documente care atestă dezvoltarea corespunzătoare din punct de vedere psihosomatic, pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020);

 3. fișă de vaccinări (de la medicul de familie);

 4. copie hotărâre de divorț din care să reiasă încredințarea copilului (unde este cazul).

   

Criterii specifice de departajare:

Promovarea testului de aptitudini, conform regulamentului pentru organizare a învățământului de artă, aprobat prin OMEN 5569/7.10.2011, cu următoarele probe:

 • Auz muzical

 • Simț ritmic

 • Memorie muzicală

Nota minimă de promovare a testului este 6,00. Nota obținută la testul de aptitudini nu poate fi contestată.

Notele obținute vor fi afișate în cursul zilei de 5 martie la avizier și pe pagina de internet a Liceului de Arte.

În caz de egalitate sunt luate în considerare notele obținute la probele menționate mai sus, în ordinea dată.

Dacă se menține egalitatea, au prioritate, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște candidații care au în unitate un frate.

Admiterea elevilor se face în baza testului de aptitudini, în limita numărului maxim de locuri.

Aceste  criterii au fost elaborate în conformitate cu Regulamentul învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin OMECTS 5569/2011 și au fost avizate favorabil de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Descarcă rezultatele finale