Perioadă înscrieri: 18.05-12.06.2020

Data testării: 15.06.2020

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere - tip (Descarcă cererea - specializarea muzică; Descarcă cererea - specializarea arte)

2. Copie certificat de naștere

3. Adeverință de elev (de la școala de proveniență)

4. Copi CI/BI părinți

Descarcă graficul pregătirilor