Dragi elevi,
Stimați părinți,

Pentru a vă înscrie la testele de aptitudini clasa a V-a este necesar să vă programați înscrierea la secretariatul unității (telefonic, apelând numărul 0245211166 sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), în vederea respectării măsurilor de prevenire a infecției cu COVID 19.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere.
 

Proba de aptitudini va avea loc în data de 1 iulie 2021, începând cu ora 9:00.

Rezultate testarea aptitudinilor (specializarea arte) (vizualizează aici). 

În atenția candidaților (pentru specializarea arte)

 

Lista materialelor necesare pentru ședințele de pregătire (specializările arte plastice și arhitectură):

  • Bloc de desen A4 (hârtie medie ca grosime);
  • creioane cu mina moale (2B, 3B, 4B, 5B);
  • guma de șters;
  • culori de apă (acuarelă, tempera sau acrilic);
  • pensule cu păr moale și vârf ascuțit;
  • paletă pentru amestecul culorilor;
  • pahar pentru apă

 

Calendarul admiterii:

Data/ Termenul limită   Evenimentul prevăzut de calendar
10 - 11 iunie 2021   Examenul de final de an pentru elevii claselor a IV-a, specializarea muzică
11 iunie 2021   Afișarea rezultatelor la examenul de admitere și a locurilor libere pentru specializarea muzică (dacă este cazul)
5 mai - 24 iunie 2021   Programarea în vederea înscrierii pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon 0245211166
5 mai - 25 iunie 2021, 8:00 - 16:00   Înscrierea elevilor pentru a participa la testul de aptitudini
5 mai - 20 iunie 2021   Înscrierea candidaților pentru participarea la sesiunile de pregătire gratuită, față în față, în vederea admiterii (specializarea arte plastice)
7 - 25 iunie 2021   Ședințe de pregătire față în față, gratuite, în vederea participării la testarea aptitudinilor
28 iunie 2021, ora 16:00   Afișarea, pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște și la avizier, a programării și a repartizării pe săli a candidaților, în funcție de specializări și probe.
1 iulie 2021, ora 9:00   Susținerea probelor de aptitudini, pe specializări, conform programării afișate
2 iulie 2021, ora 18:00   Afișarea rezultatelor testelor de aptitudini, pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște și la avizier
5-7 iulie 2021   Depunerea, la secretariatul Liceului de Arte a cererilor de transfer, pentru elevii declarați admiși care provin din alte unități de învățământ
8 iulie 2021   Ședința Consiliului de administrație pentru aprobarea transferurilor
12-16 iulie 2021    Depunerea cererilor de transfer la secretariatul unităților din care provin elevii
19 iulie 2021   Depunerea cererilor aprobate în Consiliile de administrație ale unităților din care provin elevii transferați la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște
1 septembrie 2021   Înmatricularea elevilor admiși care provin din alte unități școlare și care au depus cererile de transfer

 

Locuri disponibile:

Specializarea Arte plastice: 25 de locuri

Specializarea Muzică: 25 de locuri (repartizarea locurilor pe instrumente este specificată pe cererea de înscriere la testul de aptitudini).

Notă: Locurile alocate pentru instrumentele pian și vioară pot fi ocupate numai prin examen de diferență, întrucât acestea se studiază numai începând cu clasa I.

Important: Participarea la testul de aptitudini în vederea admiterii în clasa a V-a, specializarea muzică este posibilă numai în măsura în care locurile disponibile nu sunt ocupate de elevii interni, respectiv numai pentru instrumentele de suflat.

 

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere - tip (de la secretariatul unității)

2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului care este înscris la test

3. Adeverință de elev (de la școala de proveniență; numai pentru elevii care provin din alte unități de învățământ)

4. Copie CI/BI părinți

5. Copie certificat de deces părinte decedat/ hotărâre de divorț/ hotărâre judecătorească de încredințare/ procură notarială (dacă este cazul)

Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:
     a) pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea; 
     b) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală.


Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați ai unității de învățământ, numite prin decizie a conducătorului unității de învățământ. La probele de testare a aptitudinilor nu se admit contestații.

 

 

Succes!!!