Astăzi, 26 iunie 2020, au avut loc probele de aptitudini pentru admiterea în clasa  a V-a. S-au înscris 33 de candidați pentru specializarea arte și 27 de candidați pentru specializarea muzică. 

Descarcă rezultatele pentru specializarea Arte plastice.

Descarcă programarea pentru specializarea Muzică.

 

Dragi elevi,
Stimați părinți,

Pentru a vă înscrie la testele de aptitudini clasa a a V-a este necesar să vă programați înscrierea la secretariatul unității (telefonic, apelând numărul 0245211166 sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), în vederea respectării măsurilor de prevenire a infecției cu COVID 19.

Vă recomandăm, în cazul în care intenționați să transmiteți dosarul prin poștă/ curier, să aveți în vedere că întregul dosar trebuie să ajungă cel mai târziu în data de 24 iunie 2020, ora 16:00. Dosarele ajunse la secretariat după această dată nu vor fi analizate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
 

Proba de aptitudini va avea loc în data de 26.06.2020, începând cu ora 9.00.

Descarcă programarea - Specialitatea Arte plastice.

Descarcă programarea - Specialitatea Muzică.

 

Calendarul admiterii:

Data/ Termenul limită Evenimentul prevăzut de calendar
18 mai - 24 iunie 2020 Înscrierea elevilor pentru a participa la testul de aptitudini
25 iunie 2020, ora 16:00 Afișarea, pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște și la avizier, a programării și a repartizării pe săli a candidaților, în funcție de specializări și probe.
26 iunie 2020, ora 9:00 Susținerea probelor de aptitudini, pe specializări, conform programării afișate
26 iunie 2020, ora 18:00 Afișarea rezultatelor testelor de aptitudini, pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște și la avizier
25 august 2020 Depunerea, la secretariatul Liceului de Arte a cererilor de transfer, pentru elevii declarați admiși care provin din alte unități de învățământ
28 august 2020, ora 9:00 Ședința Consiliului de administrație pentru aprobarea transferurilor
28 august 2020, după ora 11:00 Depunerea cererilor de transfer la secretariatul unităților din care provin elevii
7 septembrie 2020 Depunerea cererilor aprobate în Consiliile de administrație ale unităților din care provin elevii transferați la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște
7 septembrie 2020 Înmatricularea elevilor admiși care provin din alte unități școlare și care au depus cererile de transfer

 

Locuri disponibile:

Specializarea Arte plastice: 30 de locuri

Specializarea Muzică: 30 de locuri (repartizarea locurilor pe instrumente este specificată pe cererea de înscriere la testul de aptitudini).

Notă: Locurile alocate pentru instrumentele pian și vioară pot fi ocupate numai prin examen de diferență, întrucât acestea se studiază numai începând cu clasa I.

 

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere - tip

       Descarcă de aici cererea pentru specializarea arte;

       Descarcă de aici cererea pentru specializarea muzică; 

2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului care este înscris la test

3. Adeverință de elev (de la școala de proveniență)

4. Copie CI/BI părinți

Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:
     a) pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea; 
     b) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală;

Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați ai unității de învățământ, numite prin decizie a conducătorului unității de învățământ. La probele de testare a aptitudinilor nu se admit contestații.

Vizualizează informații suplimentare cu privire la desfășurarea testului de aptitudini la specializarea Arte aici, iar pentru specializarea Muzică - aici.

 

Succes!!!