CONCURS NAŢIONAL DE
ARHITECTURĂ, ARTE PLASTICE
ŞI LITERATURĂ SCURTĂ
Ediţia a XV-a
„Povestiri din Urbea Veche:
ORNAMENTICA ARCADELOR”

 

Descărcați de aici rezultatele ediției a XV-a!

 

Adresat celor două niveluri de școlarizare – gimnazial și liceal, concursul „Povestiri din Urbea Veche”are ca grup țintă elevii din:
˗ licee vocaţionale de artă şi arhitectură
˗ școli de învățământ de masă
˗ cluburi/cercuri ale copiilor, care sunt încurajați să-și exprime în mod original viziunea despre artă, arhitectură și lume, recurgând la limbajul specific artelor vizuale și al literaturii. Pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a demonstra resurse de creativitate în plină dezvoltarea și abilități surprinzătoare de interpretare sau transfigurare artistică a realității, propunem o sursă nouă la fiecare ediție, sperând să declanșăm interesul, curiozitatea de a pătrunde cu mintea o temă sau concept, prin documentare și reflecție și mai ales dorința de a participa, prin intermediul propriilor creații, la îmbogățirea universului de idei expuse prin orice formă de artă.
Lucrările pot fi individuale, dar și colective.
În cazul celei de-a XV-a ediții, lansăm tema arcadelor ce înfrumusețează edificiile și le conferă personalitate. Titlul propus - „ORNAMENTICA ARCADELOR” – îndeamnă la realizarea
de creații caracterizate deopotrivă de rigoare și fantezie.
Arcada – element arhitectural cu rol structural sau doar decorativ, regăsit în cadrul edificiilor antice, medievale, renașcentiste, baroce, etc. și încă utilizat în arhitectura modernă, cu
formă simplificată sau interpretată, trezește interesul ochiului care evaluează critic sau contemplă visător fațadele monumentelor care au marcat vremuri și stiluri în schimbare.
De la soluțiile inginerești ale mesopotamienilor, construirea arcadelor și-a îmbogățit negreșit conexiunile semantice în momentul transformării arcului în arcadă/ nișă/ ocniță, cu sau fără
podoabă din mozaic, frescă sau sculptură. Poveștile prezentate în cadrul arcadelor depind de momente sau de timpuri istorice, de sursele de inspirație ale vremii, de materialele utilizate, de tipul
de edificiu pe care îl înfrumusețează: religios sau profan. Edificiul purtător de asemenea podoabe este pus în valoare tocmai prin poveștile adosate construcției, de altfel riguroasă tehnic, clădită după principii cantitative în care primează precizia matematică.
Scenele mitologice, istorice sau fantastice aduc poezie arcadelor și nișelor, le dau viață pentru a nu rămâne „oarbe”, „surde”, neparticipative. Măsura chibzuită și echilibrul dintre podoabă
și suportul arhitectural asigură calitatea estetică, așa cum tehnica perfectă de execuție asigură rezistența ediiciului. Împreună, cele două dau ansamblului arhitectural valoare perpetuă.
Cu fiecare nouă ediție, tema concursului aduce în atenție provocarea adresată creatorului și receptorului de a analiza atent și de a promova măsura ideală pusă în slujba creației cu artă pentru a
susține calitatea și bunul-gust.
A. REGULAMENT SECŢIUNILE DE ARHITECTURĂ ŞI ARTE VIZUALE

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poștal 130078, Dâmbovița, România
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site-web: www.balasadoamna.ro

a) Se poate participa cu lucrări de arhitectură, design ambiental, scenografie, lucrări de artă plastică şi decorativă, lucrări de artă fotografică sau film, etc.
b) Înscrierea lucrărilor în concurs se va face pe baza unei selecții la nivel de școală, constând într-o jurizare de etapă, realizată de profesori de specialitate, cu scopul desemnării lucrărilor
calificate pentru nivelul național al concursului. Pentru fiecare secțiune din concurs și pentru fiecare categorie de vârstă (V-VI, VII-VIII, IX-X și XI-XII) se vor selecta cel mult câte 20
de lucrări.
c) Tehnicile folosite pot fi variate şi se referă la:
˗ desen în creion, tuş, peniţă, pastel, cărbune, etc.
˗ acuarelă, tempera, acrylic, ulei;
˗ fotografie, fotomontaj sau videomontaj pe suport electronic;
˗ altele (design vestimentar, colaj, machete, mixt, pop-up, ș.a.).
Formatul și dimensiunea lucrărilor sunt la alegerea fiecărui concurent, dar se recomandă ca suprafața să se încadreze ca echivalent între formatul A3 (pentru gimnaziu) și A2
pentru liceu, fără ca aceasta să fie obligatoriu.
d) Participanții vor avea în vedere pregătirea lucrărilor pentru panotare în scopul jurizării și al organizării expoziției finale, fiind de datoria autorilor să confere creațiilor o prezentare de
calitate.
e) Fotografia va fi executată pe format minim A4 (hârtie sau carton).
f) Lucrările video (fotomontaje, Power-Point, film) vor fi imprimate pe suport electronic (DVD).
g) În plicul expediat (mapă, pachet), lucrările vor fi însoţite de o notă care va conţine titlurile lucrărilor, numele şi adresa fiecărui autor, telefon sau adresa e-mail pentru contact,
denumirea şi adresa şcolii, numele profesorului îndrumător, şi dacă este cazul un scurt text, un motto, sau orice explicaţie care ar ajuta la înţelegerea mai clară a mesajului transmis de
autor. Fiecare lucrare va avea de asemenea înscris citeţ pe verso numele autorului, adresa, tel. de contact sau e-mail, titlul lucrării, numele profesorului îndrumător.
h) Costurile expedierii lucrărilor vor fi suportate de concurenţi;
i) Lucrările vor fi încadrate pe mai multe secţiuni: ARHITECTURĂ, GRAFICĂ, PICTURĂ, ARTA DECORATIVA, MODĂ, FOTO-VIDEO, ALTELE (MIXT), pe grupe de vârstă.
j) Lucrările intrate în concurs NU se returnează; ele rămân în patrimoniul organizatorului şi pot fi prezentate în expoziţii publice sau reproduse în diverse publicaţii, specificându-se
numele autorului;
k) Toate pachetele cu lucrări vor fi expediate până la data de 24 martie 2023 data poştei, la adresa:
LICEUL DE ARTE BĂLAȘA DOAMNA”
Str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60
Târgoviște / jud.Dâmbovița
Cod poștal 130078

B. REGULAMENT SECŢIUNEA DE LITERATURĂ
a) Se poate participa cu lucrări de:
˗ Proză scurtă (eseu, schiţă, povestire, reportaj, epistolă, fabulă, etc);
˗ poezie, (inclusiv acrostih, catren, etc);
˗ cuvinte încrucişate, benzi desenate sau alte forme de exprimare literară combinate sau nu cu artele vizuale (desen, fotografie).

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU, Nr.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poștal 130078, Dâmbovița, România
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site-web: www.balasadoamna.ro

b) Textul scris trebuie să fie conţinut pe 1-3 pagini format A4 cu caractere Arial sau Times
New Roman, dimensiunea 12, 14, spațiate la un rând.
El va fi semnat şi vor fi specificate vârsta autorului, adresa completă, telefon/ email de contact, clasa, școala/clubul şi numele profesorului îndrumător (dacă există)cu o data de contact.
c) Lucrările vor fi expediate până la data de 24 martie 2023 în format electronic la una dintre adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , având ca subiect al
corespondenței titlul: Concurs literatură „Povestiri din Urbea Veche: ORNAMENTICA ARCADELOR” sau prin poştă la aceeași adresa la care sunt expediate lucrările de la arte vizuale.
Persoane de contact: prof.arh. Daniela RADU/ tel.0721-224143/ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și prof. Monica TICĂ /tel.0746-558439/ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director, Coordonatori proiect,
Pr. Prof. Marian DOBRESCU

Prof. Arh. Daniela RADU
Prof. Monica TICĂ

  

NOTA: Concursul este înscris în CAER 2023, poziția 712 la categoria proiectelor culturale fără finanțare din partea Ministerului Educației