Rezultate finale admitere în clasa a V-a

 

Arte plastice Muzică

 

Dragi elevi,
Stimați părinți,

Ca urmare a noii situații, programul admiterii în clasa a V-a, specializarea muzică, din cadrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, în urma aprobării Consiliului de administrație din data de 07.06.2023, se modifică după cum urmează:

Data/ perioada

Activitatea

Etapa I

12.06.2023

Examenul de instrument pentru toți elevii clasei a IV-a (ora 9:00)

Afișarea rezultatelor (ora 16:00)

13.06.2023

Depunerea cererilor pentru păstrarea instrumentului (8:00 – 12:00)

13.06.2023

Aprobarea cererilor de păstrare a instrumentului (ora 12:30)

Afișarea soluționării cererilor (ora 13:00)

Etapa a II-a

13.06.2023

Depunerea cererilor pentru înscrierea la examenul de teorie, în vederea schimbării instrumentului (14:00 – 18:00)

14.06.2023

Susținerea examenului de teorie, în vederea schimbării instrumentului (ora 9:00)

14.06.2023

Afișarea rezultatelor testului de teorie (ora 12:00)

14.06.2023

Depunerea cererilor pentru schimbarea instrumentului (12:00 – 16:00)

14.06.2023

Aprobarea cererilor de schimbare a instrumentului (ora 17:00)

Afișarea soluționării cererilor (ora 17:30)

Etapa a III-a

15 – 21.06.2023

Înscrierea elevilor externi în vederea testării aptitudinilor în vederea admiterii în clasa a V-a (în situația în care rămân locuri în urma celor două etape anterior menționate)

 22.06.2023

Testarea aptitudinilor pentru admiterea în clasa a V-a, pentru elevii externi

 

Descărcați de aici procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenului de admitere în clasa a v-a pentru elevii interni, în situația unui număr mai mare de candidați decât numărul de locuri disponibile.

 

Ca urmare a noii situații, programul admiterii în clasa a V-a, specializarea muzică, din cadrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, în urma aprobării Consiliului de administrație din data de 30.05.2023, se modifică după cum urmează:

Data/ perioada

Activitatea

Etapa I

7.06.2023

Examenul de instrument pentru toți elevii clasei a IV-a

Afișarea rezultatelor (ora 16:00)

8.06.2023

Depunerea cererilor pentru păstrarea instrumentului

9.06.2023

Aprobarea cererilor de păstrare a instrumentului (ora 12:00)

Afișarea soluționării cererilor (ora 13:00)

Etapa a II-a

9 și 12.06.2023

Depunerea cererilor pentru înscrierea la examenul de teorie, în vederea schimbării instrumentului

13.06.2023

Susținerea examenului de teorie, în vederea schimbării instrumentului

14.06.2023

Afișarea rezultatelor testului de teorie

15 – 21.06.2023

Înscrierea elevilor externi în vederea testării aptitudinilor în vederea admiterii în clasa a V-a (în situația în care rămân locuri în urma celor două etape anterior menționate)

Restul datelor din calendar rămân nemodificate.

Menționăm că nu au intervenit modificări în calendarul admiterii la specializarea arte plastice.

 Etapa a III-a

Locuri disponibile disponibile pentru etapa a III-a - Muzică

Violă - 1 loc

Contrabas - 1 loc

Clarinet - 1 loc

Nai - 1 loc

Corn - 1 loc

Fagot - 1 loc

Oboi - 1 loc

Trompetă - 1 loc

 

Descarcă graficul de pregătire secția arte plastice

 

Calendarul admiterii (specializarea Muzică):

Nr. crt.

Data/ Termenul limită

Etapa

1.                

31.05.2023

Examenul de final de an pentru elevii clasei a IV-a (specializarea muzică);

2.                

31.05.2023

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

3.                

5-6.06.2023

Depunerea cererilor pentru păstrarea instrumentului începând cu clasa a V-a

4.                

06.06.2023

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de continuare a studiului instrumentului

5.                

5-6.06.2023

Depunerea cererilor de înscriere la testarea cunoștințelor de teorie – solfegiu – dicteu și a opțiunilor pentru schimbarea instrumentului

6.                

07.06.2023

Susținerea testului la teorie – solfegiu – dicteu

7.                

07.06.2023

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

8.                

09.06.2023

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de schimbare a instrumentului principal începând cu clasa a V-a

9.                

12.06.2023

Afișarea locurilor libere pentru testarea aptitudinilor în vederea admiterii în clasa a V-a (număr locuri pentru fiecare instrument)

10.             

12-21.06.2023

Înscrierea pentru participarea la testarea aptitudinilor

11.             

22.06.2023

Susținerea testului de aptitudini

12.             

23.06.2023

Afișarea rezultatelor (până la ora 18:00)

13.             

26-30.06.2023

Depunerea cererilor de transfer

14.             

03.07.2023

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de transfer începând cu clasa a V-a

15.             

04.07.2023

Depunerea cererilor de transfer la unitățile de proveniență

16.             

31.07.2023

Depunerea cererilor de transfer aprobate de CA al unității de proveniență la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

 

Calendarul admiterii (specializarea Arte plastice):

Nr. crt.

Data/ Termenul limită

Etapa

1.                

01 – 21.06.2023

Înscrierea pentru participarea la testarea aptitudinilor

2.                

22.06.2023

Susținerea testului de aptitudini

3.                

23.06.2023

Afișarea rezultatelor (până laora 18:00)

4.                

26-30.06.2023

Depunerea cererilor de transfer

5.                

03.07.2023

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de transfer începând cu clasa a V-a

6.                

04.07.2023

Depunerea cererilor de transfer la unitățile de proveniență

7.                

31.07.2023

Depunerea cererilor de transfer aprobate de CA al unității de proveniență la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

Locuri disponibile: 

- Specializarea Arte plastice: 25 de locuri

- Specializarea Muzică: 25 de locuri, repartizate după cum urmează:

Pian 7 locuri
Vioară 7 locuri
Violoncel 1 loc
Violă 1 loc
Chitară 1 loc
Contrabas 1 loc
Flaut 1 loc
Clarinet 1 loc
Nai 1 loc
Corn 1 loc
Fagot 1 loc
Oboi 1 loc
Trompetă 1 loc

 

Important: Participarea la testul de aptitudini în vederea admiterii în clasa a V-a, specializarea muzică, este posibilă numai pentru locurile afișate în data de 12 iunie 2023.

 

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere - tip (se va lua de la secretariatul unității)

2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului care este înscris la testare

3. Adeverință de elev (de la școala de proveniență; numai pentru elevii care provin din alte unități de învățământ)

4. Copie CI/BI părinți

5. Copie certificat de deces părinte decedat/ hotărâre de divorț/ hotărâre judecătorească de încredințare/ procură notarială (dacă este cazul)

Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:
     a) pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea; 
     b) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală.

Toate probele se susțin într-o singură zi.

Lista materialelor necesare pentru ședințele de pregătire (specializările arte plastice):

  • Bloc de desen A4 (hârtie medie ca grosime);
  • creioane cu mina moale (2B, 3B, 4B, 5B);
  • guma de șters;
  • culori de apă (acuarelă, tempera sau acrilic);
  • pensule cu păr moale și vârf ascuțit;
  • paletă pentru amestecul culorilor;
  • pahar pentru apă


Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați ai unității de învățământ, numite prin decizie a conducătorului unității de învățământ. 

La probele de testare a aptitudinilor nu se admit contestații.

 

Succes!!!