Dragi elevi,
Stimați părinți,

Deschide graficul de pregătire arte

 

Calendarul admiterii (specializarea Muzică):

Nr. crt.

Data/ Termenul limită

Etapa

1.                

7.06.2022

Examenul de final de an pentru elevii clasei a IV-a (specializarea muzică);

2.                

7.06.2022

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

3.                

8 – 10.06.2022

Depunerea cererilor pentru păstrarea instrumentului începând cu clasa a V-a

4.                

14.06.2022

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de continuare a studiului instrumentului

5.                

15 – 17.06.2022

Depunerea cererilor de înscriere la testarea cunoștințelor de teorie – solfegiu – dicteu și a opțiunilor pentru schimbarea instrumentului

6.                

20.06.2022

Susținerea testului la teorie – solfegiu – dicteu

7.                

20.06.2022

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

8.                

21.06.2022

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de schimbare a instrumentului principal începând cu clasa a V-a

9.                

21.06.2022

Afișarea locurilor libere pentru testarea aptitudinilor în vederea admiterii în clasa a V-a (număr locuri pentru fiecare instrument)

10.             

22 – 29.06.2022

Înscrierea pentru participarea la testarea aptitudinilor

11.             

30.06.2022

Susținerea testului de aptitudini

12.             

30.06.2022

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

13.             

1 – 5.07.2022

Depunerea cererilor de transfer

14.             

6.07.2022

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de transfer începând cu clasa a V-a

15.             

7.07.2022

Depunerea cererilor de transfer la unitățile de proveniență

16.             

31.07.2022

Depunerea cererilor de transfer aprobate de CA al unității de proveniență la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

 

Calendarul admiterii (specializarea Arte plastice):

Nr. crt.

Data/ Termenul limită

Etapa

1.                

01 – 29.06.2022

Înscrierea pentru participarea la testarea aptitudinilor

2.                

30.06.2022

Susținerea testului de aptitudini

3.                

30.06.2022

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

4.                

1 – 5.07.2022

Depunerea cererilor de transfer

5.                

6.07.2022

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de transfer începând cu clasa a V-a

6.                

7.07.2022

Depunerea cererilor de transfer la unitățile de proveniență

7.                

31.07.2022

Depunerea cererilor de transfer aprobate de CA al unității de proveniență la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

Locuri disponibile pentru etapa a II-a:

- Specializarea Arte plastice: 13 de locuri

- Specializarea Muzică: 9 de locuri, repartizate după cum urmează:

Chitară 1 loc
Contrabas  1 loc
Corn 1 loc
Flaut 1 loc
Fagot 1 loc
Oboi 2 locuri
Trompetă 1 loc
Violă 1 loc

Calendarul admiterii (etapa a II-a):

Nr. crt.

Data/ Termenul limită

Etapa

1.                

01.07 - 18.08.2022

Înscrierea pentru participarea la testarea aptitudinilor

2.                

22.08.2022

Susținerea testului de aptitudini

3.                

22.08.2022

Afișarea rezultatelor (ora 18:00)

4.                

23 – 24.08.2022

Depunerea cererilor de transfer

5.                

25.08.2022

Ședința Consiliului de administrație de aprobare a cererilor de transfer începând cu clasa a V-a

6.                

26.08.2022

Depunerea cererilor de transfer la unitățile de proveniență

7.                

31.08.2022

Depunerea cererilor de transfer aprobate de CA al unității de proveniență la secretariatul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

 

Notă: Locurile alocate pentru instrumentele pian și vioară pot fi ocupate numai prin examen de diferență, întrucât acestea se studiază numai începând cu clasa I. Examenul de diferență se va susține în luna august, numai dacă nu sunt ocupate toate locurile. Nu sunt posibile transferuri de la un instrument la altul înainte de terminarea primului an de gimnaziu.

Important: Participarea la testul de aptitudini în vederea admiterii în clasa a V-a, specializarea muzică este posibilă numai pentru locurile afișate în data de 21 iunie 2022.

 

Acte necesare înscrierii:

1. Cerere - tip (se va lua de la secretariatul unității)

2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului care este înscris la testare

3. Adeverință de elev (de la școala de proveniență; numai pentru elevii care provin din alte unități de învățământ)

4. Copie CI/BI părinți

5. Copie certificat de deces părinte decedat/ hotărâre de divorț/ hotărâre judecătorească de încredințare/ procură notarială (dacă este cazul)

Testarea, examinarea și verificarea aptitudinilor, prin probe specifice, vizează:
     a) pentru specializări în arte vizuale: percepția vizuală, creativitatea; 
     b) pentru specializări în muzică: auzul muzical, simțul ritmic, memoria muzicală.

Toate probele se susțin într-o singură zi.

Lista materialelor necesare pentru ședințele de pregătire (specializările arte plastice):

  • Bloc de desen A4 (hârtie medie ca grosime);
  • creioane cu mina moale (2B, 3B, 4B, 5B);
  • guma de șters;
  • culori de apă (acuarelă, tempera sau acrilic);
  • pensule cu păr moale și vârf ascuțit;
  • paletă pentru amestecul culorilor;
  • pahar pentru apă


Probele se evaluează de către comisii de specialitate constituite din profesori calificați ai unității de învățământ, numite prin decizie a conducătorului unității de învățământ. 

La probele de testare a aptitudinilor nu se admit contestații.

 

 

Succes!!!