In contextul situației epidemiologice  actuale, candidații, împreună cu părinții/ reprezentanții legali pot depune formularul prin care solicită reevaluarea lucării/ lucrărilor scrise pentru Evaluarea Națională, sesiunea iunie 2020, la secretariatul Comisiei pentru contestații sau pot transmite la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Formularul îl poți descărca de aici. Se depune/ trimite câte un formular pentru fiecare disciplină. În situația în care contestația se va transmite prin email, veți atașa o copie a cărții de identitate a părintelui/ reprezentantului legal care semnează cererea și o copie a cărții de identitate a elevului pentru care se face contestația. De asemenea, părintele/ reprezentantul legal va scrie numărul de telefon la care poate fi contactat pentru o eventuală verificare a solicitării, număr de telefon care trebuie să fie cunoscut și de către profesorul diriginte.

 Descarcă de aici procedura de vizualizare a lucrărilor.

 

Documentele care reglementează organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională le gasiți mai jos:

1.OMEN nr.4916/ 2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/ 2020

 

2.OMEC nr.4115/ 2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019-2020.

 

3.Ordinul nr.4266/ 840/ 2020 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

 

4.Ordinul nr.4267/ 841/ 2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si in toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

 

5.Procedura nr.26651/ 2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/ deficiente de auz/ tulburare de spectru autist care sustin examenele de evaluare nationala, care este valabila si pentru anul scolar 2019-2020.

 

 

Medodologia de desfășurare a examenului de EN8

Anexa 2 - Metodologia de organizare și desfășurare a EN8 - 2011

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:

2 - 5 iunie 

Înscrierea elevilor

5 iunie 2020

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

15 iunie 

Limba și literatura română - probă scrisă

17 iunie 

Matematica - probă scrisă

18 iunie

Limba și literatura maternă - probă scrisă

22 iunie 

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

22 iunie

Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

23-26 iunie

Soluționarea contestațiilor

27 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor