CONCURS NAŢIONAL DE ARHITECTURĂ,

ARTE PLASTICE ŞI LITERATURĂ

Ediţia a XII-a

„Povestiri din Urbea Veche:

VATRA”

 

Concursul se adresează celor două niveluri de școlarizare- gimnazial și liceal și vizează elevii din:

 • licee vocaţionale de artă şi arhitectură
 • școli de învățământ de masă
 • cluburi/cercuri ale copiilor,

care au posibilitatea să transpună în formă artistică – literatură sau arte vizuale – propriile percepții din lumea spațiului urban/rural în care trăiesc și care are un rol esențial în formarea cultural-estetică a societății.

Tema acestei ediții este legată de VATRĂ, locul central al casei unde se face focul sau vatra ca loc de adunare, cu toate semnificațiile sale: centrul viețuirii în casă sau în urbe. Poveștile spuse „la gura sobei”, povestirile depănate în interiorul casei în momentele de odihnă, de așezare și de ascultare- aceste povești devin imagini exprimate prin arta plastică sau cea scriitoricească, de către tinerii elevi.              

 1. REGULAMENT SECŢIUNILE DE ARHITECTURĂ ŞI

ARTE VIZUALE

 1. Se poate participa cu lucrări de arhitectură şi ambient, lucrări de artă plastică şi decorativă, lucrări de artă fotografică sau film, etc.
 2. Tehnicile folosite pot fi variate şi se referă la:
  • desen în creion, tuş, peniţă, pastel, cărbune, etc.
  • acuarelă, tempera, acrylic, ulei;
  • fotografie, fotomontaj sau videomontaj pe suport electronic;
  • altele (design vestimentar, colaj, machete, mixt, etc).

Criteriile de evaluare:

 • respectarea temei propuse prin concurs
 • compoziţie şi mesaj
 • valorificarea tehnicii abordate
 • originalitate
 • impresia artistică 
 1. Formatul și dimensiunea lucrărilor sunt la alegerea fiecărui concurent, dar se recomandă ca suprafața să se încadreze ca echivalent între formatul A3 (pentru gimnaziu) și A2 pentru liceu (maxim. A1).
 2. Participanții vor avea în vedere pregătirea lucrărilor pentru panotare în scopul jurizării și al organizării expoziției finale, fiind de datoria autorilor să confere creațiilor o prezentare de calitate.
 3. Fotografia va fi executată pe format min. A4 (Hârtie sau carton).
 4. Lucrările video (fotomontaje, Power-Point, film) vor fi imprimate pe suport electronic (DVD).
 5. În plicul expediat (mapă, pachet), lucrările vor fi însoţite de o notă care va conţine titlurile lucrărilor, numele şi adresa fiecărui autor, telefon sau adresa e-mail pentru contact, denumirea şi adresa şcolii, numele profesorului îndrumător, şi dacă este cazul un scurt text, un motto, sau orice explicaţie care ar ajuta la înţelegerea mai clară a mesajului transmis de autor. Fiecare lucrare va avea de asemenea înscris citeţ pe verso numele autorului, adresa, tel. de contact sau e-mail, titlul lucrării, numele profesorului îndrumător.
 6. Costurile expedierii lucrărilor vor fi suportate de concurenţi;
 7. Lucrările vor fi încadrate pe mai multe secţiuni: ARHITECTURĂ, GRAFICĂ, PICTURĂ, MODĂ, FOTO-VIDEO, ALTELE (MIXT)
 8. Concurenţii premiaţi vor fi anunţaţi până la data de 15 aprilie 2019.
 9. Lucrările intrate în concurs NU se returnează; ele rămân în patrimoniul organizatorului şi pot fi prezentate în expoziţii publice sau reproduse în diverse publicaţii, specificandu-se numele autorului;
 10. Toate pachetele cu lucrări vor fi expediate până la data de 02 martie 2019 data poştei la adresa: 

ORDINUL ARHITECTILOR FilialaMuntenia Vest

Str. Al.I.Cuza nr 12

Targoviste / jud.Dambovita 

 1. REGULAMENT SECŢIUNEA DE LITERATURĂ
 2. Se poate participa cu lucrări de:
 • proză (eseu, schiţă, povestire, reportaj, epistolă, fabulă, etc);
 • poezie, (inclusiv acrostih, catren, etc);
 • cuvinte încrucişate, benzi desenate sau alte forme de exprimare literară combinate sau nu cu artele vizuale (desen, fotografie).

Criterii de evaluare:

 • respectarea cerințelor din regulament
 • structura textului
 • gramatică, ortografie
 • originalitate, creativitate
 • impresia artistică 
 1. Textul scris trebuie să fie conţinut pe o pagină format A4 (sunt admise şi texte mai lungi, dar nu mai mult de 3 pagini) cu caractere Arial sau Times New Roman, dimensiunea 12, 14spațiate la un rând.

 El va fi semnat şi vor fi specificate vârsta autorului, adresa completă, telefone-mail de contact, clasa, liceul şi numele profesorului îndrumător (dacă există).

 1. Lucrările vor fi expediate până la data de 02 martie 2019 în format electronic la una dintre adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., având ca subiect al corespondenței titlul: Concurs literatură „Povestiri din Urbea Veche: VATRA” sau prin poştă pe adresa Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte.

 Adresa de expediere prin poșta a lucrărilor de literatura:

 LICEUL DE ARTE  ”BĂLAŞA DOAMNA”

atelierul de arhitectură – D-na arh. Daniela RADU

str. Lt. Pârvan Popescu nr. 60

cod 130078 Târgovişte, jud Dâmboviţa

 

Persoană de contact: arh. Daniela RADU/ tel.0721-224143/  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Coordonatori proiect: Arh. Daniela RADU                        

                                   Prof. Monica COBIANU