Descarcă fișa de înscriere

Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgovişte, cu sprijinul Consiliului Județean Dâmboviţa, Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, Inspectoratului Şcolar Județean Dâmboviţa, Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Primăriei Municipiului Târgoviște, Teatrului Odiseu Târgoviște,  organizează în perioada

   7  -  18 .05.2019, ediția a XI-a a concursului „ART 4 YOU”, cu tema Florile copilăriei”.

Argument

Ȋntr-o societate ȋn care criza valorilor de orice tip este din ce ȋn ce mai accentuată, iar măsura calităţii este ambiguă şi, uneori, aleatorie, derularea unui concurs care să stabilească o ierarhie calitativă reală a abilităţilor şi competenţelor artistice ale elevilor din ȋnvăţământul de masă este cu adevărat necesară, eficientă şi realistă.

„ART 4 YOU” este unic prin specificul lui şi îşi aduce contribuţia la îmbunătăţirea şi îmbogăţirea climatului cultural-artistic ȋn regiune. Se doreşte o abordare interdisciplinară a muzicii prin intersectare cu literatura, artele plastice, cu istoria şi estetica, astfel ȋncât să se genereze strategii cognitive bazate pe aceste relaţii interdisciplinare.

Concursul urmăreşte dezvoltarea spiritului de competiţie, stimularea dragostei pentru artă, ca formă de educaţie ce dezvoltă imaginaţia, exersarea creativităţii, afirmarea spiritului artistic, cunoaşterea şi respectarea valorilor autentice, a patrimoniului dâmboviţean şi promovarea acestuia. Totodată, se urmăreşte descoperirea şi promovarea tinerelor talente artistice dâmboviţene existente în şcoli, cu intenţia de a-i încuraja pe tineri în dorinţa de a-şi îndeplini visul – acela de a deveni mari artişti.

 

Scop:

Festivalul-concurs „ART 4 YOU” își propune descoperirea şi promovarea tinerelor talente din domeniul artistic, existente în şcoli de cultură generală şi vocaţionale, dar şi manifestarea interdisciplinară a temei concursului ”Florile copilăriei”, prin diverse forme estetice꞉ sunet, culoare, imagine şi formă.

 

Obiective:

 • Valorificarea potenţialului artistic al copiilor/tinerilor;
 • Cultivarea sensibilităţii, a originalităţii interpretative, a imaginaţiei şi a creativităţii;
 • Stimularea interesului pentru interpretarea scenică, prin acţiuni specifice în rândul elevilor claselor

 III-VIII;

 • Stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup.

  

Condiţii de participare

 

Secţiuni:

Festivalul-concurs „ART 4 YOU” se adresează elevilor talentați din clasele III-VIII din școlile județului Dâmbovița (toate secțiunile) și din alte județe ale țării (secțiunile PICTURĂ și FOTOGRAFIE), fiind împărţit pe cinci secţiuni:

 1. a) SECTIUNEA I - MUZICĂ UŞOARĂ (10 mai 2019, ora 9.30, se va desfăşura ȋn Amfiteatrul „George Enescu”- Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”)

       - interpretarea unei piese din repertoriul românesc și a unei piese din repertoriul internațional.*

 

       b)SECTIUNE II - MUZICĂ POPULARĂ (10 mai 2019, ora 9.30 se va desfasura în sala mică „Ciprian Porumbescu”- Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”)

- interpretarea unei piese din zona Munteniei și a unei piese din altă zonă a țării.*

 

*Nu se admit modificări ulterioare în repertoriul comunicat în fișa de înscriere. 

 

 1. c) SECTIUNEA III - TEATRU (10 mai 2019, ora 10:00 - Sala de teatru Odiseu,

* la subsolul Băncii BRD, Str. Plt. Diţescu Stan, în centrul oraşului.

- interpretarea unui fragment dintr-o piesă de teatru (durata maximă 30 min.).

 

*Piesa de teatru se joacă în limba română, textele alese trebuie să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor, să nu conţină limbaj licenţios, acţiuni şi situaţii scenice nepotrivite vârstei lor.

 

 1. d) SECTIUNEA IV – PICTURĂ

- realizarea unei lucrări cu dimensiuni cuprinse între A3 și A2, putând fi abordate și dimensiuni intermediare. Suporturile și tehnicile de lucru sunt la alegerea concurenților, în funcție de specificul secțiunii.*

 

 1. e) SECTIUNEA V - FOTOGRAFIE

- fotografie cu dimensiunea A5 și A4, fotografie alb-negru sau color.

 

Vor fi eliminate din concurs lucrările care nu sunt creații personale, ci simple preluări din surse documentare sau de pe internet.

 

Categorii de vârstă şi condiţii de ȋnscriere

Participanţii la concurs trebuie să se încadreze în următoarele categorii de vârstă:

Categoria A - clasele III-IV

Categoria B - clasele V- VI

Categoria C - clasele VII- VIII

       Elevii trebuie să aparţină ȋnvăţământului de masă sau liceelor vocaţionale de artă (inclusiv Liceului de Arte ”Bălaşa Doamna”), dar fără a participa la secţiunea corespunzătoare specializării şcolare.

 

*Pot participa cu lucrări şi elevi ai liceelor vocaţionale de arte, dar prestaţiile/lucrările lor, ȋn cazul ȋn care elevii se specializează ȋn domeniul artistic vizat de secţiunea pentru care se ȋnscriu, nu vor face obiectul jurizării, deci nu vor fi premiate. Ȋn schimb, se pot constitui parte din Festival (secţiunile muzică uşoară, muzică populară, teatru) sau parte din expoziţie (secţiunile pictură şi fotografie). Prin creaţiile lor, elevii aduc o dovadă a performanţei şi dau un exemplu de urmat spre care să tindă elevii din şcolile generale.

 

Dosarul de ȋnscriere va cuprinde obligatoriu următoarele:

 • Formularul-tip, completat cu majuscule, semnat şi ştampilat de către directorul şcolii din care provine elevul/ trupa;
 • Două copii CI/ certificat de naştere;

 

* Pentru secțiunile Pictură și Fotografie, fiecare lucrare va avea înscrise pe verso datele de identificare ale autorului: nume, prenume, vârsta, clasa, școala de proveniență, titlul lucrării, profesor îndrumător, nr. telefon.

 

Aceste documente, pentru toate secţiunile, vor fi trimisein intervalul 1- 30 aprilie 2019 pe adresa de email a unitatii This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., prin poştă sau aduse personal la următoarea adresă: Liceul de Arte ”Bălaşa Doamna”, str. Pârvan Popescu, nr. 60, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cod poştal 130078, cu menţiunea „Ȋnscriere <<Art 4 You>>.

 

*Elevii se pot înscrie doar la o singură secțiune ( MUZICĂ UŞOARĂ, MUZICĂ POPULARĂ, TEATRU, PICTURĂ sau FOTOGRAFIE).

 

Evaluarea participanţilor/lucrărilor participante

Criterii de evaluare:

       Pentru secţiunile MUZICĂ UŞOARĂ* şi MUZICĂ POPULARĂ* sunt:

            - realizarea tehnică şi artistică;

            - prezenţa scenică a interpretului;

            - contribuţia personală a interpretului.

 

Pentru secţiunea TEATRU* sunt:

           - dicţie;

           - prezenţă scenică;

           - complexitatea textului.

         

        Pentru secţiunile PICTURĂ şi FOTOGRAFIE** sunt:

            - echilibru, unitate şi armonie compoziţională;

            - ȋncadrarea ȋn tema concursului.

 

*Juriul format din specialişti în domeniu îşi rezervă dreptul de a întrerupe concurentul în cazul prestaţiei sub nivel.

**Creațiile vor avea o prezentare de calitate, în vederea realizării jurizării și organizării expoziției specifice, care constituie una dintre principalele activități din cadrul Festivalului-concurs „Art 4 you”.

 

Intrarea  în concurs se va face pe clase și în ordine  alfabetică, conform programării afișate în timp util pe site-ul liceului. Fiecare grup /participant se va prezenta cu 1h mai devreme decât ora anunţată în program.

Toţi concurenţii vor fi apreciaţi în baza unui sistem unic de punctaj (fişă de evaluare), decizia juriului fiind definitivă. Nu se admit contestaţii.   

 

Jurizarea va avea loc pe data de 7 mai, premierea pe 10 mai 2019 pentru secțiunile PICTURĂ şi FOTOGRAFIE, iar pe data de 17 mai 2018, la Muzeul de Artă din Târgoviște va fi organizată expoziția cu lucrările participante (ora 11).

          Pentru celelalte 3 secţiuni, concursul si jurizarea vor avea loc la data de 10 mai 2019,      -MUZICA USOARA -   Amfiteatrul “George Enescu”

      -MUZICA POPULARA - Amfiteatrul mic “Ciprian Porumbescu” -  (spaţiile se află ȋn incinta Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”),

  -TEATRU - Sala Teatrului`` Odiseu`` de la subsolul Băncii BRD, Str. Plt. Diţescu Stan, în centrul oraşului.

 

PREMIEREA CONCURENŢILOR

Festivitatea de premiere pentru toate secţiunile va avea loc în Amfiteatrul “George Enescu” al Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”, în data de  10 mai 2019, ora 17.00.

GALA Festivalului Concurs``ART4 YOU``va avea loc pe 18 .05 2019 la Muzeul de Istorie.

 

Notele finale vor fi de la 1 până la 100 de puncte: 

- Premiul I (între 95-100 p.)- Diplomă cu premiu (cu notă)

- Premiul II (între 90-94 p.)- Diplomă cu premiu (cu notă)

- Premiul III (între 85-89 p.)- Diplomă cu premiu (cu notă)

- Premiu special (între 80-84 p.)- Diplomă de participare.

Se vor acorda premii pe cinci secţiuni şi pe trei categorii de vârstă, astfel:

 1. Clasele III-IV – 1 premiu I, 1 premiu II şi 1 premiu III, mențiuni
 2. Clasele V-VI – 1 premiu I, 1 premiu II şi 1 premiu III, mențiuni
 3. Clasele VII-VIII – 1 premiu I, 1 premiu II şi 1 premiu III, mențiuni

     2 premii speciale

 

Premiile ȋn bani vor fi ridicate numai în baza certificatului de naştere sau a cărţii de identitate prezentate ȋn dublu exemplar;  în caz contrar, nu se vor acorda.

 

Premianţii secţiunilor de MUZICĂ şi TEATRU se vor constitui parte integrantă a evenimentului care marchează Noaptea Muzeelor, derulat de Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, data manifestării va fi in 18 mai 2019 , ora 18.

  

COMISIA DE CONCURS

 Atribuţiile comisiei de concurs

 • promovează concursul la nivelul şcolilor;
 • înregistrează candidaturile la concurs ale şcolilor interesate să participe la festivalul-concurs;
 • asigură cadrul de desfăşurare în condiţii favorabile a competiţiei;
 • sprijină unităţile de învăţământ în asigurarea materialului de informare-documentare;
 • diseminează rezultatele festivalului-concurs la nivelul comunităţii locale;
 • premiază câştigătorii, în limita resurselor disponibile (fonduri proprii, sponsorizări etc).

 

Juriul

Membrii comisiei de examinare nu trebuie sa fie înrudiţi cu competitorii. Orice persoană care a fost sau este profesor al candidatului nu poate face parte din comisia de examinare. Membrii comisiei se vor abţine de la discutarea performanţei competitorilor şi de la acordarea unor note.

       Juriul are dreptul să ceară oprirea concurentului dacă a fost depăşită durata, dacă se consideră că ceea ce a văzut pe scenă contravine regulamentului concursului sau dacă se consideră că vizionarea unui anumit număr de minute din spectacol a fost relevantă.

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 • Pe toată perioada competiţiei, candidaţii trebuie să fie disponibili.
 • Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de participant.
 • Lucrările participante nu se restituie. Organizatorii le pot folosi pentru expoziţii sau ca imagini în presă pentru mediatizarea evenimentului artistic.
 • În cazul în care se filmează pentru televiziuni sau dacă se înregistrează chiar şi o anumită parte a concursului, candidații nu pot solicita să fie plătiţi de către Comisia de Organizare.
 • Prin participarea la acest concurs, candidații sunt de acord ca organizatorii să folosească imaginea lor în activități de promovare a propriei activități;
 • Organizatorii nu îşi asumă responsabilităţi pentru orice tip de accidente, ȋn care sunt implicaţi participanţii.
 • Însoţitorii grupurilor de copii sunt răspunzători de respectarea orelor de intrare în concurs, informarea corectă a părinţilor cu privire la Regulamentul concursului, securitatea copiilor, păstrarea ordinii, liniştii şi disciplinei pe perioada desfăşurării concursului. Orice intervenţie necivilizată sau neloială din partea susţinătorilor sau instructorilor, va determina descalificarea elevului/ trupei respective.

 

PROGRAMUL CONCURSULUI

 

Marti, 7 mai 2019: jurizarea lucrărilor pentru secţiunile Pictură şi Fotografie

    Vineri,  10 mai 2019

- ora 9,00, deschiderea oficială a Concursului ``ART4 YOU`` (Amfiteatrul „George Enescu”- Liceul de Arte „Bălaşa Doamna);   

- ora 9,30  - desfăşurarea concursului pe secţiuni- Muzică uşoară şi populară;

- ora 10,00 - desfăşurarea concursului pe secţiunea- Teatru;

- ora 17,00 - festivitatea de  premiere (Amfiteatrul „George Enescu”- Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”. 

Vineri, 17 mai 2019: organizarea expoziţiei ȋn spaţiul public, ora 11,00

Sambata 18 mai 2019- GALA LAUREATIOR-care se va desfasura la Muzeul de Istorie Targoviste

 

Persoane de contact: - prof. Bădica Doina- telefon: 0735273648

                                    - prof. Duță  Simona- telefon: 0729900439

                                    - prof. Popa Barabara- telefon: 0720506736